Pages

Subscribe:

13 Eki 2016

HZ. ÜSTADIN SON VAZİFELİ KİŞİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ

1- NASIL Kİ PEYGAMBERLİK MÜESSESESİNİN BİR HATEMİ VARSA, ÖYLEDE PEYGAMBERLİK VERESESİ MESLEĞİ OLAN MÜCEDDİDLİĞİNDEN BİR HATEMİ OLMASI GEREKİR.

2- BİLİNDİĞİ ÜZERE HZ. ÜSTAD YAKLAŞIK 3000 SAYFA İMANİ BAHİSLER TE'LİF ETTİĞİ GİBİ YİNE YAKLAŞIK 3000 SAYFA HİZMET DÜSTURLARI TELİFİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. EĞER KENDİSİNDEN SONRA MÜCEDDİD GELECEK OLSAYDI SADECE İMANİ ESERLER TE'LİF EDER GİDERDİ. DEMEK KIYAMETE KADAR BU HİZMET SELAMETLE DEVAM ETMESİ MUCİBİNCE HİZMET DÜSTURLARINA HAVİ DÜSTURLAR DA AYRICA TE'LİF ETTİRİLMİŞTİR.

3- BİLİYORUZ Kİ ÜSTAD KUR'ANA TAM AYİNADAR OLDUĞU İÇİN BU ÖZELLİĞİNİN AKSETMESİ İÇİN BİR TANE DEĞİL 5-6 TANE AĞABEYİ VARİS TAYİN ETMİŞTİR. EĞER ÜSTAD 100 YILLIK BİR HİZMET İHDAS ETMİŞ OLSAYDI BİR VARİS BIRAKIR GİDERDİ. DEMEK KIYAMETE KADAR BAŞKA BİR MÜCEDDİD GELMEYECEĞİ İÇİN HAKİKATLERİ GELECEK NESİLLER SALİMEN ULAŞTIRACAK AYRI AYRI FITRATLARI ÜSTAD VEKİL TAYİN ETMİŞTİR.

23 May 2013

Kim istemez??Mâdem dünyada hayat var; 
elbette insanlardan 

hayatın sırrını anlayanlar 
ve hayatını sû-i istimâl etmeyenler

dâr-ı bekâda ve Cennet-i bâkiyede hayat-ı bâkiyeye mazhar olacaklardır. 

Âmennâ!

10. Söz ~ Bediüzzaman (radıyallahu anh)15 May 2013

Kâinat o geceyi alkışlıyor..!

Aziz kardeşlerim,

Size iki pusulayı Leyle-i Regaibten altı saat evvel yazdım.

"Hizbü n-Nuriye" kağıt ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde

bir nevi Mucize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri

mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk,

her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı

ve herkes me'yusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken,

birden Leyle-i Regaib

-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-

üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla

melek-i ra'dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki,

en muannide dahi Leyle-i Regâibin kudsiyetini

ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin

umum kâinatça ve bütün asırlarda

nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten li'l-Âlemîn olduğunu ispat etti

ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.

Emirdağ Lâhikası - 36

13 May 2013

el benim dâmen Seninsâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i tûr’sun
mihr-i âlem-gîrsin başdan ayağa nûrsun

târik-i gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem
münkirâne mahz-ı mâtem mü’mînine sûrsun

sensin ol şâh kim süleymanlar kapunda mûrdur
on sekiz bin âleme hükmetmeğe me’mûrsun

el benim dâmen senin ey rahmeten li’l-âlemîn
şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun

pâdişâh-ı evvelîn ü kıble-gâh-ı âhirîn
evvel ü âhir imâmü’l-enbiyâ mezkûrsun

yâ Resûlallâh umarım diyesin rûz-i cezâ
gerçi cürmüm çoktur ammâ, ıtrî’ya mağfûrsun ***


12 May 2013

nasihatBir adam, Hâtim'e tevekkül hakkında sordu, o da tevekkülün dört hasletten ibaret olduğunu söyledi; 

"Rızkımı, başkasının yiyemiyeceğini bildim ve nefsim buna mutmain oldu. 
Allahü teâlânın herşeyi gördüğünü bildim ve onun için devamlı hayâ ettim."