Pages

Subscribe:

29 Oca 2009

Azîz bir yolcu!
O insan, infiâl ve kabul ve duâ ve suâl cihetinde,

şu dünya hanında

azîz bir yolcudur.

Ve öyle bir Kerîm'e misafir olmuş ki,

nihayetsiz rahmet hazînelerini ona açmış

ve hadsiz bedî masnuâtını ve hizmetkârlarını

ona musahhar etmiş.

Ve o misafirin

tenezzühüne ve temâşâsına ve istifadesine

öyle büyük bir daire açıp müheyyâ etmiştir ki,

o dairenin nısf-ı kutru, yani merkezden muhît hattına kadar

gözün kestiği miktar,

belki hayalin gittiği yere kadar

geniştir ve uzundur.


23. Söz | 293

0 Söz sizde: