Pages

Subscribe:

4 Oca 2009

En Büyük Muallim a.s.m.
Hem madem Hâlıkımız,

bize en büyük muallim

ve en mükemmel üstad

ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmı tayin etmiş

ve en son elçi olarak göndermiş.

Biz dahi,

ilmelyakîn mertebesinden aynelyakîn ve hakkalyakîn mertebelerine

terakki ve tekemmül etmek üzere,

herşeyden evvel bu üstadımızdan,

Hâlıkımızdan sorduğumuz suali sormaklığımız lâzım geliyor.

Çünkü o zât, Hâlıkımız tarafından

herbiri birer nişane-i tasdik olan bin mu'cizâtıyla,

Kur'ân'ın bir mu'cizesi olarak,

Kur'ân'ın hak ve kelâmullah olduğunu ispat ettiği gibi;

Kur'ân dahi, kırk nevi i'câz ile o zâtın bir mucizesi olup,

onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek,

ikisi beraber,

biri âlem-i şehadet lisanı

(bütün hayatında, bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında)

diğeri âlem-i gayb lisanı bütün semâvî fermanların

ve kâinat hakikatlerinin tasdikleri içinde

binler âyâtıyla iddia ve ispat ettikleri hakikat-i haşriye

elbette güneş ve gündüz gibi bir kat'iyettedir.

On Birinci Şuâ | 200

0 Söz sizde: