Pages

Subscribe:

4 Oca 2009

En Büyük Muallim a.s.m.Altıncısı:

Bu
Zatın ümmiliğiyle beraber

getirdiği hakaik-ı kudsiye

ve ihtira ettiği ulum-u aliye

ve keşfettiği marifet-i İlahiyenin

dersiyle ve talimiyle,

mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen

milyonlar asfiya-i müdakkikin

ve sıddikin-i muhakkikin

ve dahi hükema-i müminin,


bu Zatın üssül-esas davası olan vahdaniyeti

kuvvetli bürhanlarıyla
bilittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi,

bu
muallim-i ekberin ve bu üstad-ı azamın

hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna

ittifakla şehadetleri,

gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkıyetidir.

Mesela, Risale-i Nur yüz parçası ile bu Zatın sadakatinin
birtek bürhanıdır.


19. Mektup | 214

0 Söz sizde: