Pages

Subscribe:

4 Oca 2009

En Büyük Muallim a.s.m.Sekizincisi:

Bu kainat, nasıl ki kendini

icad ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile

bir saray gibi,

bir kitap gibi,

bir sergi gibi,

bir temaşagâh gibi tasarruf eden

saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder;

öyle de, kainatın hilkatindeki makasıd-ı İlahiyeyi bilecek

ve bildirecek ve

tahavvülatındaki Rabbani hikmetleri talim edecek

ve vazifedarane harekatındaki neticeleri ders verecek

ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek

ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek

bir yüksek dellal,

bir doğru keşşaf,

bir muhakkik üstad,

bir sadık muallim

istediği ve iktiza ettiği

ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle,

elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan

bu Zatın hakkaniyetine

ve bu kainat Halıkının

en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi.


19. Mektub | 214

0 Söz sizde: