Pages

Subscribe:

15 Oca 2009Haccın farzları ve vacibleri nelerdir?


İhram nedir?

İhram ile niyet arasında bir fark var mıdır?

İhram yasakları nelerdir?”


Haccın farzı üçtür:

1-İhram

2-Arafat’ta vakfe yapmak

3-Kâbe’yi tavaf etmek.

Haccın vacibleri ise şunlardır:

1-Müzdelife’de vakfe yapmak.

2-Şeytan taşlamak.

3-Saçı tamamen kestirmek ya da kısaltmak.

4-Safa ile Merve arasında sa’y etmek.

5-Vedâ tavafı yapmak.


İhram, sözlükte, kendini mahrum etmek, haram kılmak,

hürmet edilen zamana ve mekâna girmek, saygı duymak manalarına gelir.

Terim olarak ise ihram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin,

normal zamanlarda mübah olan fiil ve davranışları

hac ve umre süresince kendi nefsine haram kılmak demektir.

Hacda ihram, namazda başlama tekbiri mesabesindedir.

Bilindiği gibi, namazda başlama tekbiri farzdır.

Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir.

Bir kimse niyet etmeden ve telbiye getirmeden

yalnız beyaz giysi giymekle ihrama girmiş olmaz.

Niyet, ihram giyilirken hac veya umre yapmaya karar vermekten ibarettir.

Niyeti dil ile teyid etmek müstehabtır.

Telbiye ise, namazdaki başlama tekbirine denk olarak söylenilen şu sözlerdir:

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk.

Lebbeyke lâ şerike leke Lebbeyk.

İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke.

Lâ şerike lek.”

(Mânâsı: Allah’ım! Davetine sözümle ve özümle koşup geldim!

Emrin başımın tacı! Emret Allah’ım!

Senin emrine başımı ve gönlümü koydum!

Davetine tekrar tekrar icabet ettim!

Senin benzerin, şerikin ve ortağın yoktur!

Allah’ım, bütün varlığımla sana yöneldim!

Muhakkak ki hamd de, nimet de, mülk de yalnız Sana mahsustur!

Senin ortağın ve şerikin yoktur!)

Mîkat sınırında hac veya umreye niyet esnasında

erkekler yün, keten veya pamuktan beyaz renkli giysi (ihramlık) giyerler.

Bu giysi, birisi belden aşağıya sarılan izar,

diğeri omuzlardan itibaren vücudun üst kısmını örten ridâdan ibarettir ki,

hac ibadetinin başladığının alâmetidir.

Kadınlar normal giysileriyle hac yaparlar.

Ancak kadınların elbiselerinin de, erkeklerinki gibi beyaz olması daha efdaldir.

0 Söz sizde: