Pages

Subscribe:

8 Şub 2009

Siyaset âlemindeki vaziyetten ferâgat edecek..

Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki,

herşeyi kendi hesabına aldığı için,

faraza hakikî beklenilen

ve bir asır sonra gelecek o zat dahi Hâşiye bu zamanda gelse,

harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için

siyaset âlemindeki vaziyetten

feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.

Kastamonu Lâhikası _ 62

_________
Hâşiye

"Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki:

'Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemâsından birisi gelecek,

bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi

delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.'

Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki Haşiye o adamım diye.

Haşiye: Zaman ispat etti ki, o adam adam değil, Risale-i Nur'dur.

Belki, ehl-i keşif Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan

tercümanı ve naşiri suretinde,

keşiflerinde müşahede etmişler, "Bir adam" demişler.

Yedinci Şuâ 152

3 Söz sizde:

GeCe dedi ki...

merhaba bana şablon ve banner ile ilgili soru sormussunuz bloglarınıza baktım hangisi için sorun olduğunu anlamadım, ancak şöyle bir şey var eğer hazır şablon kullandıysanız, tema bozulmaması için bazıları banner eklenmesine izin vermiyor, sabitliyorlar böyle birşey olabilir gibi geldi

-mka- dedi ki...

Canıyla kanıyla, etiyle kemiğiyle değil ama; canlı kanlı, etli kemikli, ve nihayetinde "gönül"lü bendeleri ile bir mecazî "adam"lık tasviri değil midir..

-mka-

"Kul" dedi ki...

Evet..Ben değil, "Biz" deyişin cisimleşmiş hâli şahs-ı mânevide hayat bulur..

Az deyip, öz demek..

Allah razı olsun..