Pages

Subscribe:

15 Mar 2009

Acîb..


Mütenâsib olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır.

Yani, birbirine temayül ederler

ve yekdiğerini celb ederler,

aralarında ittihad olur.


Fakat birbirine zıt olan eşyanın aralarında

nefret vardır, çekememezlik olur.

İşaratül-İcaz - 162

2 Söz sizde:

-mka- dedi ki...

"Herşeyin zıddıyla bilinir olması" da bundan mıdır acaba?

Düşünsenize; mütenasib olan şeyler birbirine meyledip, nihayetinde birlik oluyor ve "bir" görünüyor. İkisini ayırdetmek imkânsızlaşıyor, en azından zorlaşıyor.

Ama, birbirine zıt olan şeyler "bir" olamayıp, birbirinden uzaklaştıkça, her biri kendi kendine "bir" oluyor ve her biri bir diğerine göre değerlendirilip, öyle biliniyor..

Hayret..

-mka-

"Kul" dedi ki...

Acîb bir mânâ..Allah razı olsun..