Pages

Subscribe:

18 Mar 2009

Adalet-i mutlaka müsaade etmez..

Ve mâdem, bu hakikatteki bir Rab;

hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir.

Hem bâkidir, hem bâki âlemleri var, hem adâletle her işi görür.

Ve hikmetle herşeyi yapıyor.


Ve umum kâinatta eserleri görünen

şu adalet-i mutlakanın mâhiyeti ise,

dirilmemek sûretiyle

o gaddar zâlimlerin ve meyus mazlumların

vefat içindeki müsâvatlarına

bütün bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez.

9. Şuâ | 172

0 Söz sizde: