Pages

Subscribe:

27 Mar 2009

Bir îman âbidesi..!Asrın değil, asırların adamı Bediüzzaman Saîd Nursî..

İmâm-ı Ali'den r.a. bu yana eserleri,

İmâm-ı Rabbanî'den beri de ismi biliniyor..


Pek çok mürşid tarafından, gizli aşikâr ifâdelerle geleceği müjdelenmiş..

Gelişinden pek kimsenin haberi olmamış..

Ama büyürken ve okurken yaşadığı hârika hâller,

herkesi hayrete düşürüp hayran bırakmış..


Kur'ân, en güzel izâhını ve tefsirini onun sözünde bulmuş..

İttihâd-ı İslam bugün âdeta onun dâvâsından tecellî etmiş

ve sevgisinde toplanmış..


O, hayatı ile zamanı, eserleri ile istikbâli aydınlatmış..

Böylece helâket ve felâket asrında "Bediüzzaman" ünvânı alarak

zamana mührünü vurmuş..2 Söz sizde:

by ene dedi ki...

Allah (c.c )ondan ebeden razı olsun..

Bizleride ona hakkı ile talebe eylesin ..

"Kul" dedi ki...

Amin..İnşaAllah keçelim..

Hakîki kul olmayı bize ders veren bir Üstad'a r.a. hakîki talebelik boyun borcudur..