Pages

Subscribe:

3 Mar 2009

Demek, saâdet-i ebediye olacaktır.Meselâ, âlem güzeldir.

Demek Sanii, Hakîmdir;

abes yaratmaz,

israf etmez,

istidâdâtı mühmel bırakmaz.

Demek, intizamı daima tekmil edecek.

Ciğer-şikâf ve tahammülsûz ve emel öldürücü

bütün kemâlâtı zîr-ü zeber eden

hicran-ı ebedî olan ademi,

insana musallat etmez.

Demek, saâdet-i ebediye olacaktır.

Muhakemat | Dokuzuncu Mesele | 940 Söz sizde: