Pages

Subscribe:

15 Mar 2009

Duâ vakti..

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem bulurdular ki:

"Müezzin ezan okuduğunda göklerin (rahmet) kapıları açılır

ve onda yapılan dualar kabul olunur.

Kime bir üzüntü ve sıkıntı gelirse,

dua için müezzinin ezan okuma anını kollasın."

(Hakim)

5 Söz sizde:

-mka- dedi ki...

Rivayet odur ki; yeryüzünün çeşitli bölgelerinde olmak üzere, 24 saat boyunca ezan okunmakta.. Bir müezzin ezanı bitirip, bayrağı -bilmeden de olsa- diğerine devretmekte ve bu böyle sürüp gitmekte..

Bu zâviyeden bakınca; göklerin rahmet kapılarının her ân açık olduğu ortaya çıkmıyor mu?

Benim, Hadis-i Şerif'ten anladığım ise; ezanın, içinde bulunulan zaman diliminde, kulakla duyulması. Öyle mi?

-mka-

"Kul" dedi ki...

Evet, Safâhat'ta vardır bahs ettiğiniz rivâyetin izâhı..

Elbette bulunulan anda husûsi duyulacak ki, o rahmet kapısı çalınabilsin..

"Kul" dedi ki...

Bu zâviyeden bakınca; göklerin rahmet kapılarının her ân açık olduğu ortaya çıkmıyor mu? -mka-

______

Birçok kişi bunu bildiği halde, o anki ezan sesi, nisyan perdesini yırtarak, bu rahmete el açtırır..

-mka- dedi ki...

Demek ki; ibadet vaktini haber veren ezan yalnızca bir çağrı değil, aynı zamanda bir müjde..

-mka-

"Kul" dedi ki...

Elbette, sadakte..