Pages

Subscribe:

21 Mar 2009

Fâni hayat için dostluk yapmıyoruz.Her zaman söylüyorum:

Biz bu fâni hayat için dostluk yapmıyoruz.

Bu kısa hayata veda etmek,

indimizde ve itikadımızda ebedî bir hayatın mukaddemesidir.

Öyleyse müteessir olmayalım.

Nice ki, o hayata başlamadık.

İşte mürasele ile muvasalayı temin edelim.

Allah’a güvenelim, Ondan medet dileyelim.

Barla Lakikası - 48

***

0 Söz sizde: