Pages

Subscribe:

6 Mar 2009

Hilkat şeceresini abes ve beyhûde yapar mı zannedersiniz?
Cenâb-ı Hak, insâna karşı ettiği ihsânat-ı azîmeyi:

-1

kelimesiyle işâret edip der:

Size böyle ni'met eden bir zât, sizi başıboş bırakmaz ki,

kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.

Hem remzen der:

Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz.

Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip

istib'âd ediyorsunuz.


Hem, Semâvat ve Arzı halkeden,

Semâvat ve Arzın meyvesi olan insânın

hayat ve memâtından âciz kalır mı?

Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip

başkasına mal eder mi?

Bütün ağacın neticesini terketmekle,

bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat neticesini terketmekle,

bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini

abes ve beyhûde yapar zannedersiniz?


1- Odur ki, yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. (Yâsin Sûresi: 80.)

10. Söz | 108

0 Söz sizde: