Pages

Subscribe:

1 Mar 2009

İnsan..Niçin öldükten sonra, tekrar diriltilecek?


beşeri şecere-i kâinatın

en câmi'

ve en nâzik

ve en nâzenin,

en nazdar,

en niyazdar

bir meyvesi yaratıp,


kendine muhatab ittihaz ederek,

Herşeyi ona musahhar kılmakla

insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren

bir Kadîr-i Rahîm, bir Alîm-i Hakîm,

Kıyâmeti getirmesin,

haşri yapmasın ve yapamasın,

beşeri ihyâ etmesin veya edemesin,

mahkeme-i kübrâyıamasın,

Cennet ve Cehennemi yaratamasın? Hâşâ ve kellâ!

Asa-yı Musa | 177

0 Söz sizde: