Pages

Subscribe:

6 Mar 2009

Medenî ümeme üstad eyledi.YEDİNCİ REŞHA:

İşte, bak:

Şu cezîre-i vâsiada

vahşî ve âdetlerine mutaassıb ve inatçı muhtelif akvâmı,

ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def'aten

kal' ve ref' ederek

bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip

bütün âleme muallim

ve medenî ümeme üstad eyledi.

Bak, değil zâhirî bir tasallut,

belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri feth ve teshîr ediyor.

Mahbub-u kulûb,

muallim-i ukûl,

mürebbî-i nüfûs,

sultan-ı ervâh oldu.

19. Söz | 216

***

2 Söz sizde:

nurhanali dedi ki...

Bir abinin oğlu rahatsızmış manevi rahatsızlığı varmış.Doktorlar çare bulamadılar.Bir gün derste burası okunmuş sultan-ı ervah kelimesi okununca çocuğa musallat olan her ne ise gitmiş giderken de cam vazo kırılmış daha çocuk bir daha rahatsızlanmadı.
Cumanız mubarek olsun.
Maasselam

"Kul" dedi ki...

FesübhanAllah..

Allah razı olsun Ağabey..

Belki de bize lazım olan derman da bu..!

Allahu a'lem

Bilmukabele Nurlu Cum'alar