Pages

Subscribe:

10 Mar 2009

Mu'ciznümâ kamete hârika bir libas giydir..

Bir zaman hem dindar, hem gayet san'atkâr

bir hâkim-i nâmdar istedi ki,

Kur'ân-ı Hakîmi

maânîsindeki kudsiyetine

ve kelimâtındaki i'câza

şâyeste bir yazı ile yazsın;

o mu'ciznümâ kamete hârika bir libas giydirilsin.

İşte o nakkaş zât, Kur'ân'ı pek acîb bir tarzda yazdı.

Bütün kıymettar cevherleri yazısında istimâl etti.


Hakâikının tenevvüüne işaret için,

bâzı mücessem hurufâtını elmas ve zümrüt ile;

ve bir kısmını lü'lü ve akîk ile;

ve bir tâifesini pırlanta ve mercanla;

ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı.

Hem öyle bir tarzda süslendirip,

münakkaş etti ki,

okumayı bilen ve bilmeyen herkes,

temâşâsından hayran olup, istihsan ederdi.

On İkinci Söz

2 Söz sizde:

-mka- dedi ki...

Anlamı bilinmeyen kelimeleri -üzerine tıklanınca- gösteren on-line lûgat programı vardı sanırım, belki eklerseniz siteye, faydalı olabilir..

-mka-

"Kul" dedi ki...

Teşekkürler..

Ricâ etmiştik kardeşlerden, henüz cevab vermediler..