Pages

Subscribe:

31 Mar 2009

Nur deryasının nurânî talebeleriSabri’nin bir fıkrasıdır.


Efendim, hiç şek ve şüphem kalmadı ki,

nur nurdan seçilemediği gibi,

Nur deryasının nurânî talebeleri de,

nerede olursa olsun

hepsi bir gayede, umumî bir zihniyette,

yekdiğerlerine rekabetleri yok,

daima birbirinin evsâf-ı mümtazesiyle müftehir ve mübâhî,

samimiyet ve vefa hususunda, rüfekasını şahsına tercih eder,

bir emelde bulunmaları yegâne emel ve gayeleri olan

“tevhid”in bir alâmet-i mümtaze ve fârikası olan

ittihad ve tesanüdhakikîye ve meşrua

kalen ve fiilen ve hâlen göstermeleriyle sabittir ki,

bu hâl bir alâmet-i muvaffakiyettir.

Talebeniz
H. S.

Barla Lâhikası - 93

0 Söz sizde: