Pages

Subscribe:

25 Mar 2009

Yürü oğul yürü gidelim de buralardan..Göç

Siyahın gölgesinde güz

Ellerinde ağır ezgi


Önümden geçen yaşlı çınar


Gözleri deniz dengi


Uzağımdan geçmez vakt-i zaman


Herbirimize bu yazgı


Gelen yağmur gökten inince


İçim ağlar inceden ince


Acıdan boğazımızda


Düğümler büyürlerken


Yürü oğul


Yürü oğul yürü gidelim de buralardan


Göçe güller sermiş siyahından kervan


Yürü oğul yürü gitmeliyiz buralardan


Yürü oğul yürü göçmeliyiz buralardan

Kime ait bu şiir bilmiyorum..

0 Söz sizde: