Pages

Subscribe:

26 Nis 2009

Daha evvelden şakirt olamadığıma müteessifim..

***

Bütün risâle ve mektubları,

insaf ve dikkatle okursanız,

bu muhterem allâme-i zamanın

asırlardan beri emsaline tesadüf edilmez bir din âlimi

ve benzerine rastlanmayacak bir İmân kurtarıcısı,

bolşevizmin kızıl kıvılcımlarının saçaklarımızı sarmak istediği bir zamanda

vatana ve millete bir ordudan daha çok

menfaat ve bereketi bulunan bir vatanperver olduğuna

siz de kanaat-i kat'iye peydâ edersiniz.

İşte böyle bir esere ve o eseri telif eden muhterem Üstada

daha evvelden şakirt olamadığıma müteessifim.

Ceylan Çalışkan

14. Şuâ | 486

0 Söz sizde: