Pages

Subscribe:

17 Nis 2009

Kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle..?

Eğer ölümü öldürüp, zevâli dünyadan izâle etmek

ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp

kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle;
dinleyelim.

Yoksa sus!

Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur'ân,
kâinatı okuyor.

Onu
dinleyelim.

O nûr ile nurlanalım.

Hidâyetiyle amel edelim.

Ve onu vird-i zebân edelim.

Evet, söz odur ve ona derler.

Hak olup, Haktan gelip, Hak diyen

ve hakikati gösteren

ve nurânî hikmeti neşreden
odur.

7. Söz

0 Söz sizde: