Pages

Subscribe:

22 Nis 2009

En yüksek ve sâdık bir memuru olduğuna şehâdet etti..
Sekizincisi:

Bu kâinat,

nasıl ki kendini icad ve idâre ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile

bir saray gibi,

bir kitab gibi,

bir sergi gibi,

bir temaşagâh gibi tasarruf eden

saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder;

öyle de, kainatın hilkatindeki makâsıd-ı İlahiyeyi

bilecek ve bildirecek ve

tahavvülâtındaki Rabbâni hikmetleri ta'lim edecek

ve vazifedarâne harekâtındaki netîceleri ders verecek

ve mâhiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudâtın kemalâtını ilan edecek

ve o kitâb-ı kebirin mânâlarını ifâde edecek

bir yüksek dellal,

bir doğru keşşaf,

bir muhakkik üstad,

bir sâdık muallim

istediği ve iktizâ ettiği

ve her halde bulunmasına delâlet ettiği cihetiyle,

elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan

bu Zâtın hakkâniyetine

ve bu kâinat Halıkının

en yüksek ve sâdık bir memuru olduğuna şehâdet ettiğini bildi.

19. Mektub | 214

***

0 Söz sizde: