Pages

Subscribe:

7 Nis 2009

Herbir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki..

***

Kâinattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatıdır.


Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen

herbir misafir,

gözünü açıp baktıkça görür ki:

Gayet keremkârâne bir ziyafetgâh

ve gayet san'atkârane bir teşhirgâh

ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh

ve gayet hayretkârâne ve şevk-engizâne bir seyrangâh ve temâşâgâh

ve gayet mânidarâne ve hikmetperverâne bir mütalâagâh

olan bu güzel

misafirhanenin sahibini

ve bu kitab-ı kebîrin müellifini

ve bu muhteşem memleketin sultanını

tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken,

İlâ âhir..7. Şûa
_________

Âyetü'l-Kübra serâpâ zâhirden hakikate geçiştir..

***

0 Söz sizde: