Pages

Subscribe:

25 Nis 2009

Îman bu işte..!

***

İ'lem
eyyühe'l-aziz!


Madem ki herşeyin Allah'tan olduğunu bilirsin

ve ona iz'anın vardır.

Zararlı, menfaatli herşeyi


tahsin
ve hüsn-ü rızayla kabul etmek lâzımdır.

Ve illâ, gaflete düşmeye mecbur olursun.

Bunun için esbab-ı zahiriye vaz edilmiş

ve gözlere de gaflet perdesi örtülmüştür.

Kâinat hâdiselerinden

insanın hevâ ve hevesine
muhalif olan kısım,

muvâfık olan kısımdan daha çoktur.

Mesnevî-i Nûriye | Şûle | 199

***

0 Söz sizde: