Pages

Subscribe:

7 Nis 2009

Saray-ı Kur'ân'ın has hazinesi..

***

Muhterem Üstad,

Allah Zülcelâl Hazretlerine ne kadar müteşekkir bulunsanız yeridir.

Acz ve fakr tezkeresiyle

girmeye muvaffak olduğunuz saray-ı Kur'ân'ın has hazinesinden,

gözler görmemiş, kulaklar işitmemiş cevherleri görüyor

ve mezun olduğunuz miktarını

necim necim çıkartarak

evvelâ kendiniz bakıyor, sonra

"Eyyühe'l insan!

İşte bakınız,

bu misafirhaneyi açan, âlemleri rahmetiyle yaratan,

sizi hikmetiyle halk buyurup bu âleme gönderen

Sultan-ı Kâinat,

bin üçyüz küsur sene evvel,

büyük bir elçisi Habîb-i Ekremi (a.s.m.) vasıtasıyla,

size hilkatteki hikmeti,

buraya gelmekteki maksadı,

ubudiyetin iktiza ettiği hizmeti, ilh, bildirmişti.

Bu âli tebligatı, o kudsî ahkâmı

sizin anlayacağınız lisanla anlatıyorum, dinleyiniz.

Eğer

aklınız varsa,

gözünüz görüyorsa,

insanlığınız varsa

hakikati anlar ve imana gelirsiniz"

diye beyanatta bulunuyorsunuz.

Barla Lâhikası - 42

***

6 Söz sizde:

by ene dedi ki...

Allah razı olsuncanım.. ya helede bir sayfada bu hakikatleri müşahede ederken Ezan okunması nekadar harika.. maşallah..

haydi namaza..(:

-mka- dedi ki...

Binlerce dertten muzdaripleri, her bir ayrı köşede derman aramak zahmetinden kurtarıp da, her bir köşeden bulunmuş zerreleri birleştirip bir "hap" yaptırılmış ki kendisine; bu "hap"tan yüz çevirip hakîkati anlamamak ve imana meyletmemek, ve yine bu halde bile ızdıraplardan şikâyet etmek ne büyük kayıp..

Rabbim, kaybedenlerden etmesin..

-mka-

"Kul" dedi ki...

Sadakte..Kurtuluş yalnız namazla..

"Fefirru ilallah.."

Yani Allah’a kaçınız..

"Kul" dedi ki...

Rabbim, kaybedenlerden etmesin..

-mka-

Âmin..Son nefese de tiryak olu inşaAllah o dermanlar..

umut~~hüzün dedi ki...

hakikati bulanlardan imana erenlerden olabilmek duasiyla...

ne kadar sukr etsek azdir..binler sukur yaradana//

s.a

"Kul" dedi ki...

umut~~hüzün dedi ki...

Ve aleykümselam güzel kardeşim..

Evet ne kadar şükretsek az..

Ezelden ebede hamd olsun..