Pages

Subscribe:

1 Nis 2009

Öyle fedakarlar lazım ki..!

***

Risale-i Nur
'un hizmet ettiği hakaik-i imaniye

herşeyin fevkinde olduğu gibi,

bu zamanda herşeyden ziyade onlara ihtiyaç var.

Fakat kalbini öldürmüş, nefsini hevesatla şımartmış mülhidler,

imandaki hakikatın derece-i ihtiyacını inkâr ettiklerinden,

"Ehl-i diyanet ve ehl-i ilmi sevk eden, tahrik eden

makasıd-ı dünyeviye ve ihtiyacatıdır
" diye itham ediyorlar.

O ithama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar.

Bu bedbaht mülhidleri kat'î bir surette iskât etmek,

bilfiil, maddeten öyle fedakarlar lazım ki,

dünyanın en mühim meşgaleleri,

belki büyük zararları

onların hakaik-i imaniye ihtiyaçlarını susturmuyor.

"Acaba öyleleri var mı?" diye hatırlarına geldi.

Evet, vardır: İşte Isparta Vilayeti ve havalisi.

İşte, Sandıklı tarafından üç dört ay zarfında

Risale-i Nur'u herşeye tercih eden

efeleri ve mücahidleri diye dâvâ etmiştim.

İki saat sonra, hiç memul etmediğimiz bir tarzda,

Rahmetullah namını alan Emin, iki sandıkla o dâvâya iki hüccet gösterdi.

Kardeşimiz Kâtip Osman'ın mektubu,

ayrı ayrı çok meraklarıma bir merhem oldu.

Cenab-ı Hak, onun gibi Risale-i Nur'a

binler şakirtleri
o medrese-i nuranîde yetiştirsin. Amin.


***

2 Söz sizde:

by ene dedi ki...

Fakat kalbini öldürmüş, nefsini hevesatla şımartmış mülhidler,

imandaki hakikatın derece-i ihtiyacını inkâr ettiklerinden,
------

İmandaki hakikatın derece-i ihtiyacını hakkı ile hissedememek de sanırım bununla alakalı..

"Kul" dedi ki...

Sadakte, mevhum-u muhalifi ile yani tersinden düşünerek aslında çuvaldızı kendimize batırabiliriz..

Tüm insanlığın ekmek gibi ihtiyacı ondan var belki de iman hakikatlerine ..