Pages

Subscribe:

2 Nis 2009

Saadet-i ebediyeye elini uzatmış, o tarafa müteveccih olmuş efkâr ve tasavvurat..

Neam, beşerin cevherinde

gayr-ı mahsur istidadatta mündemiç olan

gayr-ı mahdut olan kabiliyattan neşet eden

müyulâttan hâsıl olan

lâyetenâhi âmâlinden tevellüd eden

gayr-ı mütenahî efkâr ve tasavvuratı,

mâverâ-yı haşr-ı cismânîde olan

saadet-i ebediyeye elini uzatmış

ve medd-i nazar ederek

o tarafa müteveccih olmuştur.

Muhakemat - 152

0 Söz sizde: