Pages

Subscribe:

24 Nis 2009

Şimdi en esaslı vazifemiz..!
Risâle-i Nur
bize öğretiyor ve ispat ediyor ki,


bu dünya, bir misâfirhânedir.

Ebedî hayatı isteyenler,

misâfirhânedeki vazifelerine dikkat gösterdikleri nisbette

memnun edilirler.

Demek ki, şimdi en esaslı vazifemiz,

bataklıktan kurtulmak isteyen ehl-i dînin,

karanlıktan usanmış, gıdâsız kalmış kalblerin yardımına koşmak,

kendimizden başlayarak Nurun dellâllığıyapmaktır.

Bilhassa ve bilhassa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki,

en başta ve en evvel Risâle-i Nur'u

dikkat ve tefekkürle devam olarak okumak

ve o muazzam eser külliyatındaki

Kur'ân ve îman hakîkatleriyle kendimizi teçhiz etmek;

ve bu esas ve şartlarla,

o hârika eser külliyatını bir an evvel ikmâl etmektir.

İşte bu nîmet-i uzmâya nâil olan her genç ve herkes,

bire yüz bin kuvvetinde,

kendine, vatan ve milletine faydalı olur;

vatan, millet, gençlik ve âlem-i İslâm çapında

hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir.

Asa-yı Musa 240

***

1 Söz sizde:

umut~~hüzün dedi ki...

en esaslı vazifemiz,

bataklıktan kurtulmak isteyen ehl-i dînin,

karanlıktan usanmış, gıdâsız kalmış kalplerin yardımına koşmak,

kendimizden başlayarak Nurun dellâllığını yapmaktır

insallah ablam insallah..