Pages

Subscribe:

21 May 2009

Bütün mevcudiyetimi fedâ etmeye hazırım.!
Bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran


ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan

ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak

uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek

hakikî bir dinperver olarak bizleri yetiştiren


Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız.

Evvelce de arz ettiğim vecihle, Risale-i Nur'dan pek az okuduğum halde,

pek fazla istifade ettim.

Vatan ve millet ve bütün insanlıkça

gayet azîm faydaları temin edecek olan bu çok nâfi eser külliyatını,

eğer servetim olsaydı, neşrettirmek için hepsini sarf ederdim.

Zira dinimin, vatan ve milletimin ebedî saadet ve selâmeti uğrunda

bütün mevcudiyetimi fedâ etmeye hazırım.

Afyon hapsinde mevkuf
Konyalı
Zübeyir Gündüzalp

14. Şuâ | 474

1 Söz sizde:

umut~~hüzün dedi ki...

ne mutlu onlara inandıkları uğur da göz ettiler bu diyarlardan...ya bizler..bu inancın neresindeyiz..!

ablacım görüşemiyoruz..ayrı gayrı düştük mü..yahutta yogunluk mu hakim hayatında..
sevgilerimle...cennet