Pages

Subscribe:

16 May 2009

Ef'alimizle izhar etsek..

Bediüzzaman'ın dediği gibi

"Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını

ef'alimizle izhar etsek,

sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyet'e girecekler.

Belki, Küre-i Arz'ın bazı kıt'aları ve devletleri de

İslâmiyet'e dehalet edecekler."

Emirdağ Lâhikası - 369

0 Söz sizde: