Pages

Subscribe:

10 May 2009

O fedâilik damarından irsiyet almışlar..

***

Evet, Nurcular


cemiyet memiyet,

hususan siyasî ve dünyevî

ve menfî ve şahsî ve cemaatî menfaat için teşekkül eden

cemiyet ve komite değiller ve olamazlar.

Fakat, bu vatanın eski kahramanları

kemâl-i sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için

ruhlarını fedâ eden milyonlar İslâm fedâilerinin

ahfadları, oğulları ve kızları

o fedâilik damarından irsiyet almışlar ki,


bu hârika alâkayı gösterip

Denizli Mahkemesinde bu âciz bîçare kardeşlerine

bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler:

"Milyonlar kahraman başlar fedâ oldukları bir hakikata

başımız dahî fedâ olsun!"

diye onlar nâmına söylemiş,

mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş.


***

1 Söz sizde:

K®HAN dedi ki...

maal-iftihar veririz,
keşke layık olabilse
bu davaya bu baş.