Pages

Subscribe:

30 May 2009

Reenkarnasyona red cevabı..!
Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm


şu dünyayı âlem-i ervâh ve ruhâniyât için

bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp,

bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip,

küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsib

ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız

mehâsin ve in'âmâttan istifade etmeye muvâfık

ve havâs ile mücehhez

bir cesed giydirir,


bir vücud-u cismânî verir,

bir defa o temâşâgâha gönderir.

17. Söz

***

0 Söz sizde: