Pages

Subscribe:

4 Haz 2009

Mânâsını bil, al; nukuşunu bırak, git.

***

Kur'ân'ı dinleyen insana,


Kur'ân'daki ilm-i hakikati ve nur-u hakikatle

dünyanın mahiyetini bildirmekliğiyle,


dünyaya aşk ve alâka pek mânâsız olduğunu anlatmaktır.

Yani, insana der ve ispat eder ki:


Dünya bir kitâb-ı Samedânîdir.

Huruf ve kelimâtı nefislerine değil,

belki Başkasının zât ve sıfât ve esmâsına delâlet ediyorlar.

Öyle ise mânâsını bil, al; nukuşunu bırak, git.


Hem bir mezraadır.

Ek ve mahsülünü al, muhâfaza et;

müzahrafâtını at, ehemmiyet verme.Hem birbiri arkasında dâim gelen geçen aynalar mecmûasıdır.

Öyle ise onlarda tecellî edeni bil, envârını gör

ve onlarda tezâhür eden esmânın tecelliyâtını anla

ve Müsemmâlarını sev;


ve zevâle ve kırılmaya mahkûm olan o cam parçalarından alâkanı kes.

0 Söz sizde: