Pages

Subscribe:

8 Tem 2009

Efendimiz'in a.s.m. sıdk-ı nübüvvetine delail..



O zatın (a.s.m.) evvel ve ahir bütün ahval ve harekatı


nazar-ı dikkatten geçirilirse,

herbir hareketi, herbir hali harikulade değilse de onun sıdkına delalet eder.

Ezcümle: "Gar" meselesinde, Ebu Bekri's-Sıddık ile beraber

halas ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildiği bir anda

-1-

"Korkma, Allah bizimle beraberdir" diye Ebu Bekri's-Sıddık'a verdiği teselli

ve tavk-ı beşerin fevkinde

  • bir ciddiyetle,
  • bir metanetle,
  • bir şecaatle,
  • havfsız,
  • tereddütsüz gösterdiği vaziyet,

elbette sıdkına ve nokta-i istinâdı olan Halıkına itimad ettiğine

güneş gibi bir bürhandır.

Kezâlik, saadet-i dareyn için tesis ettiği esaslarda isâbet etmiş olduğu

ve izhar ettiği kavaidin, hakikatle muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğu,

bütün âlemce mazhar-ı kabul ve tasdik olmuş ve olmaktadır.

İhtar: O zatın (a.s.m.) ahval ve harekâtı birer birer, yani tek tek

onun sıdk-ı nübüvvetine öyle bir delil olur ki,

şeytanları bile tasdike mecbur eder.

1- "Üzülme, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir" mealindeki
Tevbe Suresi 40. Ayetten iktibas.

İşaratül-İcaz - 161

0 Söz sizde: