Pages

Subscribe:

25 Tem 2009

Hiç mümkün müdür ki..? (Aksi bile düşünülemez..!)

Ey insan!

Hiç mümkün müdür ki,

sana bu sîmâyı veren ve o sîmâda

böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hâtem-i ehadiyeti vaz' eden Zât,

seni başıboş bıraksın;

sana ehemmiyet vermesin,

senin harekâtına dikkat etmesin,

sana müteveccih olan bütün kâinatı abes yapsın,

hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın,

hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen

ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan,

güneş gibi zâhir olan rahmetini

ve ziyâ gibi görünen hikmetini inkâr ettirsin? Hâşâ!

Sözler | 17

2 Söz sizde:

kod ekle dedi ki...

Düşünsenize, siz harika bir makine icad edeceksiniz ve sonrada onu kaldırıp çöpe atacaksınız.Onun hiç bir görevi olmayacak...

"Kul" dedi ki...

İşte kardeşim, hem akıllı olduğu iddiasında olup, hem de Allah'ı ve ahireti inkâr etmek..Başka yerde der Üstadımız r.a. "Hiç kâr-ı akıl mıdır..?"