Pages

Subscribe:

21 Tem 2009

"Mehdi Peygamber değildir""Ahmed Feyzi Ağabeyin mahkemede okuduğu

şaşaalı müdafaanamesinden

teberrüken bir kaç cümleyi arzetmek isteriz:

"Madem ki devlet laiktir. Bizim dinimize ne karışıyor?

Bizim eşrat-ı saat meselelerini öğrenmemiz,

dilediğimize Mehdî vs. dememiz onu ne alakadar ediyor?

Zât-ı Uluhiyetin alenen inkâr edildiği

ve erkân-ı dinin müftehirane tezyif edildiği

ve onun yerine fâniler teellühe (ilahlaştırmak) edilerek

kendilerine (haşa) yaratıcılık isnat edildiği bir devirde,

bizim bir insana Mehdî dememiz çok mu büyük bir cürümdür?

Mehdî peygamber değildir. Fevkal-beşer de değildir.

Dîn-i Celîl-i İslâmı, i'zaz ve i'laya ve neşr-i hidayete memur bir insandır.

Fakat, te'yid-i Muhammedîye mazhar bir insandır.

Mehdî kelimesi, mervî, mebnî gibi, ism-i mef'uldür.

Hidayete nail olmuş mânâsındadır.

Bunda ne gibi fevkalâdelik var da tehâşî buyuruluyor.

Mehdîyim diye dâvâ eden yok; ortada Menemen'in esrar-keşleri de yok.

Ortada, bir hakikat-ı ulyâ, bir Nûr-i kudsî meydandadır.

Eğer, Mehdî, insanların hidâyetine sebep olan bir insan demek ise,

bu kadar evsâf-ı ber-güzîde ile neşr-i hidayet yapan bir insana

ve esere Mehdî demek,

ne gibi bir tezat ve eblehliği icab ettiriyor...'


1 Söz sizde:

kod ekle dedi ki...

Meyve veren ağaç taşlanırmış.Onlardan Allah razı olsun ki o kadar atılan taşlara göğüslerini siper etmişler.Mehdi meselesine gelince,bu mesele laik bir devleti ilgilendirmez.Ayrıca mehdinin kim olduğunuda hakkıyla Allah bilir.Biz sadece olabilir gibisinden bir şeyler deriz ve geçeriz.Bu mesele bence o kadar mühim değil...