Pages

Subscribe:

1 Tem 2009

Muhsin bir padişah'ın bizden istediği nedir..?
Sâni-i mevcudât ve sâhib-i kâinat ve Rabbü'l-âlemîn olan


Hâkim-i Ezel ve Ebedin marziyât-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyetin,

başta namaz, esâsâtını cin ve inse hediye getirmiştir ki,

o marziyâtı anlamak, o kadar merakâver ve saadetâverdir ki,

tarif edilmez.

Çünkü, herkes, büyükçe bir velî-i nimet,

yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya

ne kadar arzukeş ve anlasa ne kadar memnun olur.

Temenni eder ki,

"Keşki bir vâsıta-i muhâbere olsa idi,

doğrudan doğruya o zât ile konuşsa idim,

benden ne istiyor anlasa idim,

benden Onun hoşuna gideni bilse idim" der.

Acaba bütün mevcudât, kabza-i tasarrufunda

ve bütün mevcudâttaki cemâl ve kemâlât,

Onun cemâl ve kemâline nisbeten zayıf bir gölge

ve her anda nihayetsiz cihetlerle Ona muhtaç

ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer,

ne derece Onun marziyâtını ve arzularını anlamak hususunda

hâhişger ve merakâver olması lâzım olduğunu anlarsın.

31. Söz | 533

1 Söz sizde:

yansıma dedi ki...

aslında hahişgar ve merakaver oldukça anlayacağız Muhsin Padişah bizden ne istiyor...
Allah,bize bu özelliği doğuştan vermişken biz onu yanlış yolda kullandıkça,Allah'ı bulamıyor O'na hakiki kulluğu yapamıyor,O'nu ve güzel dinini anlayamıyoruz...
üstadın dediği gibi anlasak ne kadar memnun olacağız oysa...
selametle...