Pages

Subscribe:

19 Tem 2009

Seyreyle Güzel .....

Seyreyle güzel Kudret-i Mevlâ neler eyler
ALLAH’a sığın, Adl-i Taalâ neler eyler

Cânân’a gönül vereli ben candan usandım

Hem düşeliden derdime dermandan usandım


Suları şikest, meyleri kalb Hazreti Hak’tan
Bir âne değin ettiğim isyandan usandım

Meyl eylemesem gayrisine tevbeler olsun
Bu ane değin ettiğin isyandan usandım


Pervane gibi yanmağı ister deli gönlüm
Her şam-u seher ah ile efgandan usandım

Kalmadı firak giryesine sonra mecalim
Vuslat dilerem Yâr’ime hicrandan usandım


Işk ile enes oldı gönül geçdi sivadan
Ben sohbet-i nas ülfet-i yârandan usandım

Çün zerre vefa bulmadım ihvan-ı zemandan
Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

Vird edeyim İsmi’n hemen Hayret-i Hakk’ın
Kesret ile ünsiyet-i insandan usandım

Kuddûsî’ye vahşet golüben cümle sivadan
Der her ne ki ağyar var ise andan usandım

Kuddûsî

1 Söz sizde:

pembe tatlar dedi ki...

Canım geçmiş kandilin mübarek olsun mutlu bir hafta geçirmen dileğiyle..