Pages

Subscribe:

26 Tem 2009
Şimdi, hiç mümkün müdür ki,

böyle en küçük bir mahlûkun,

en küçük bir hâcâtının imdâdına koşan bir adâlet ve hikmet,

insan gibi en büyük bir mahlûkun

bekâ gibi en büyük bir hâcetini mühmel bıraksın,

en büyük istimdâdını ve en büyük suâlini cevabsız bıraksın;

Rubûbiyetin haşmetini, ibâdının hukukunu

muhâfaza etmekle, muhâfaza etmesin?

10. Söz


1 Söz sizde:

kod ekle dedi ki...

Faniyim fani olanı istemem,
Acizim aciz olanı istemem,
Ruhumu rahmana teslim eyledim gayr istemem..

İsterim bir yar-i baki isterim,
Zerreyim fakat bir şems-i sermed isterim,
Hiç ender hiçim,fakat bu mevcudatı umumen isterim...