Pages

Subscribe:

3 Ağu 2009

"İnnallâhe maes-sâbirîn.." Allah sabredenlerle beraberdir..
Sabrı bize Hak Teâlâ emretti


Cümle ârif "belî" deyûb sabretti


Ye's bilmedi o sabr ile azmetti


Sabrın sonun "selâmet"le Nakşeden


Ol kulunu Sevdiğiyle haşretti


hudabin

2 Söz sizde:

"Kul" dedi ki...

"Kim korkar hain kurttan..(:"

Sâhibini tanımamanın boşluğu onlarınki..

"İşte bu âvâre nev-i beşer içinde,
bu perişan, fâni dünyada,
insan sahibini tanımazsa, mâlikini bulmazsa,
ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar.

Eğer sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder.
O vahşetgâh dünya, bir tenezzühgâha döner
ve bir ticaretgâh olur.
20. Mektub

"Kul" dedi ki...

Bu arada..Duâna da binler âmin keçelim..