Pages

Subscribe:

14 Eki 2009

Aklını başına al..!

Ey insan, aklını başına al!

Hiç mümkün müdür ki,

bütün envâ-ı mahlûkatı sana müteveccihen muâvenet ellerini uzattıran

ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten

Zât-ı Zülcelâl seni bilmesin, tanımasın, görmesin?

Sözler | 16


0 Söz sizde: