Pages

Subscribe:

30 Mar 2012

Allah'dan başka kim olabilir?Bu azîm kâinatı bir saray gibi, bir şehir gibi 

kemâl-i intizamla idâre edip tedbîrini gören, 


Allah'dan başka kim olabilir?

 

Mâdem Allah'tan başka olamaz;

koca kâinatı bütün ecrâmıyla gayet kolay idâre eden kudret, 


o derece kusursuz, nihayetsizdir ki,

hiçbir şerik ve iştirâke ve muâvenet ve yardıma ihtiyâcı olamaz.

Koca kâinatı idare eden, küçük mahlûkatı başka ellere bırakmaz.

 

Demek, ister istemez "Allah" diyeceksiniz.

Sözler - 25. Söz


0 Söz sizde: