Pages

Subscribe:

30 Mar 2012

Kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı oku!Eğer dense,
"Neden en çok misâlleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun?"

***

Çünkü onlar

hem mu'cizât-ı kudretin

en antikaları,
en hârikaları,
en nâzeninleridirler,

hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefe

onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için

onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler.

Sözler


0 Söz sizde: