Pages

Subscribe:

30 Mar 2012

İnsaflı ve dikkatli bir nazarla bak!İnsaflı ve dikkatli bir nazarla bu âlem sarayına bakan her ferd-i insan,

muhakkak olarak diyecek:

 

"Bu saray-ı âlemin Sânii, 

bu saray-ı âlemi

Adl isminin âzamî tecellîsine mazhar etmekle beraber,

hem vâhiddir,

hem de öyle mîzân-ı adâletle işler görüyor ki,

en ehemmiyetsiz ve en küçük, kıymetsiz telâkki edilen şeylerde dahi

şirke yer bırakmıyor 


ve şirkin bu mîzân-ı adâlete sokulmasına

zerre kadar müsaade etmiyor.

Lem'alar

0 Söz sizde: