Pages

Subscribe:

16 May 2012

Nur'un neşri

***


....mübarek Âtıf'ın mübarek mektubu geldi,...
..........

Ve onun kerametli kalemi, cazibedar esrar-ı tevafukiyeden yüzünü çevirip 

doğrudan doğruya Risale-i Nur'un neşrine sarılması

bizi çok minnettar ve mesrur eyledi. Cenab-ı Hak, onun gibi halis, muhlis talebeleri çoğaltsın. Amin.

Kastamonu Lâhikası 


***

0 Söz sizde: